Diyabetik Retinopati Nedir?

Şeker hastalığı ergenlikte başlayan Tip 1 ve yetişkinlerde Tip 2 şeker hastalığı olarak iki gruba ayrılmaktadır. Tip 1 diyabet hastalarında sadece insülin iğne tedavisi ile kan şekeri dengelenebilirken, Tip 2 diyabet hastalarında diyet ve oral yolla alınan ilaç veya insülin tedavisi ile kan şekeri dengelenebilmektedir.

Diyabetin görme üzerindeki etkilerinden biri de Diyabetik retinopatidir. Diyabetik Retinopati, retinadaki kılcal damarlarda kanama olması ve bunun sonucunda retina içine sıvı sızması sonucunda oluşan bir hastalıktır. Günümüzde en önemli görme kaybı ve körlük sebeplerinin başında Diyabetik Retinopati gelmektedir. Bu yüzden diyabet teşhisi konulan hastalara erken tarama yapmak çok önemlidir.

Dünyada ne kadar Diyabetik Retinopati hastası bulunmaktadır?

Uluslararası Diyabet Federasyonuna göre  382 milyon yetişkin diyabet hastası vardır. Bu hastaların üçte birinde Diyabetik Retinopati görülmüştür. Diyabetten muzdarip hastaların her birinin alışılagelmiş yöntemlerle tarama yapılması çok güçtür. Hem kaynak eksikliğinden hemde hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olunanamamasından ilerleyen yıllarda Diyabetik Retinopati’den kaynaklı görme kaybı oranının gittikçe artması beklenmektedir.

Scroll to Top