Retina Fotoğrafı Çek

Retina Fotoğrafı Çek

Retina Fotoğrafı Çek

Retina Fotoğrafı Çek

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 2010 Küresel Görme Engelliler Verilerine göre, dünya genelinde her yaştan görme engelli insan sayısının 285 milyon olduğu tahmin edilmekteydi, bunlardan 39 milyonu körlük ve 246 milyonunda ise göre kaybı mevcuttur. Görme engellilerin %65’i ve körlerin %82’si 50 yaş ve üzerindedir.

Körlüğe ve görme kaybına sebep olan hastalıkların başında diyabetik retinopati, katarakt, glokom ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gelmektedir. %51 katarakt, %8 glokom, %5 AMD, %4 çocukluk körlüğü ve kornea opasiteleri, %3 düzeltilmemiş kırma kusurları ve trahom ve %1 diyabetik retinopati, %21 belirlenemeyen nedenlerden dolayı görme kaybı veya körlük yaşanmaktadır. Bu hastalıkların %80’i erken tanı önlenebilir ve görme kayıpları azaltılabilir. 

EyeCheckup ile entegre midriyatik olmayan bir fundus kamera kullanarak, hastanın her iki gözünden alınan optik ve makula merkezli retina fundus görüntüleri alınır. Görüntüler otomatik olarak fundus kameradan EyeCheckup’a aktarılır. Alınan görüntüler analiz için buluta gönderilir.

Daha fazla bilgi için:

Yapay Zeka Analizi

Ayrıntılı Tarama Raporu